Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Avräkningsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)

6b. Output Price Index 1975-1980 (1966/67=100)

 

Vägningstal juli 1977-juni 19801

1975

1976

1977

1978

1979

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete

8,6

111,9

119,4

125,6

130,4

139,8

152,4

Råg

1,8

105,4

110,2

115,2

119,8

129,2

141,5

S:a brödsäd

10,4

110,5

117,5

123,4

128,2

137,6

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Korn

0,6

123,0

131,4

141,2

148,6

158,7

168,9

Havre

0,9

125,5

134,4

145,5

155,0

165,7

176,7

S:a fodersäd

1,5

124,5

133,3

143,8

152,4

162,9

174,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

3,7

193,1

217,2

192,0

201,3

222,9

270,1

Fabrikspotatis

0,8

143,5

175,3

213,6

231,7

236,1

238,0

Sockerbetor

2,9

116,4

128,9

136,2

143,6

152,5

163,6

Oljeväxter

3,4

127,8

137,8

154,4

167,4

173,2

183,9

Vegetabilier

22,7

128,7

140,4

145,8

153,4

163,9

179,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

35,1

213,2

232,5

254,8

279,8

282,8

306,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

4,0

91,1

121,0

134,4

127,1

127,0

146,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap

15,8

172,6

200,4

217,6

222,9

232,3

246,2

Hästkött

0,2

158,0

174,8

182,6

173,7

199,7

200,5

Kalvkött

1,7

151,5

177,1

193,3

202,7

214,0

226,9

Fårkött

0,5

174,1

193,5

215,1

216,1

222,7

251,9

Fläsk

17,9

121,1

132,4

140,5

144,6

154,9

172,6

S:a slaktdjur

38,2

143,3

160,6

172,8

178,4

188,6

205,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

77,3

163,9

182,8

200,0

212,7

219,5

240,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

156,2

173,4

187,6

199,1

207,0

226,5


1Under perioden 1967-1980 ändrades vägningstalen i juli 1971, 1974, 1977 och 1980.