Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Juli

2000


Juli

2001


Juli

2002


Juli

Föränd-
ring, %
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

109,9

96,3

105,7

111,8

94,2

106,6

105,1

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

124,6

149,3

154,5

122,3

142,3

160,4

152,5

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

90,8

94,0

111,4

93,1

94,2

116,4

109,6

-

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

87,4

83,5

84,1

85,5

82,9

84,3

83,7

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

91,9

94,4

103,5

92,8

95,5

103,3

106,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

118,5

122,5

128,3

118,6

121,9

128,7

136,8

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

103,3

106,7

109,1

103,4

107,3

109,5

112,3

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

109,7

110,8

116,3

109,7

110,5

113,2

119,6

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

111,5

114,2

115,7

111,7

115,0

116,1

119,5

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

104,3

108,9

116,0

104,6

108,2

117,4

118,3

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

106,2

108,4

111,8

106,1

108,2

111,9

115,8

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

101,9

105,1

107,6

101,9

105,6

108,0

110,5

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

105,3

107,7

110,9

105,2

107,7

111,1

114,7

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,5

108,6

114,9

104,7

108,1

116,0

117,5

+

1,3