Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Juli

2000


Juli

2001


Juli

2002


Juli

Föränd-
ring, %
1
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,1

96,2

97,2

99,8

96,5

97,0

99,5

105,7

+

6,2

Mjukt bröd Bread

12,8

107,4

109,8

110,2

107,8

110,4

110,5

113,2

+

2,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

107,7

82,5

123,4

87,5

76,6

103,7

118,6

+

14,4

Socker Sugar

1,2

95,4

92,8

96,3

95,9

92,8

92,8

S

 

 

Margarin Margarine

4,3

110,0

106,8

105,0

110,1

103,9

105,3

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

102,1

102,2

106,8

100,9

101,8

105,7

111,7

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

109,1

110,4

112,6

109,6

111,0

113,6

118,7

+

4,5

Grädde Cream

4,1

105,2

105,5

105,9

105,2

105,6

105,9

S

 

 

Smör Butter

0,7

117,2

117,7

118,0

117,6

117,3

118,1

S

 

 

Ost Cheese

8,9

107,0

107,4

109,4

106,6

107,2

108,6

S

 

 

Glass Ice cream

3,0

101,3

103,7

104,6

104,8

102,5

105,8

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,1

105,6

106,6

108,3

106,4

106,6

108,6

114,2

+

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,4

86,0

95,6

79,3

85,5

99,3

102,1

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

106,4

104,2

110,5

114,3

104,6

111,9

112,1

+

0,2

Griskött Pig meat

4,4

95,5

102,7

118,3

95,3

103,4

121,9

109,6

-

10,0

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

90,8

95,2

97,1

91,6

97,2

99,0

S

 

 

Annat kött Other meat

1,2

104,8

106,8

112,9

105,4

106,9

122,6

S

 

 

Kött Meat

12,1

99,0

102,0

110,7

101,7

102,8

114,2

109,2

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

21,4

99,7

99,4

107,1

100,3

99,0

109,1

111,9

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

99,5

100,1

108,1

101,1

100,2

110,6

110,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

101,8

102,6

107,9

102,7

102,6

109,4

111,7

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,0

102,5

107,7

102,2

102,4

108,3

111,8

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.