Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Juli

2000


Juli

2001


Juli

2002


Juli

Föränd-
ring, %
1
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,7

101,6

103,0

101,0

101,7

103,1

105,7

+

2,6

Mjukt bröd Bread

13,6

94,1

96,1

97,3

94,5

96,7

97,7

100,2

+

2,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

96,5

76,5

81,1

80,9

69,1

78,1

80,5

+

3,4

Socker Sugar

1,4

95,9

95,2

97,6

96,8

94,8

97,9

101,3

+

3,4

Margarin Margarine

4,8

97,9

97,6

96,7

98,4

97,5

97,1

100,3

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

96,5

95,8

96,7

95,0

95,7

96,7

99,3

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,8

102,5

104,8

101,3

103,1

105,6

111,3

+

5,4

Grädde Cream

3,8

93,7

93,5

94,9

92,7

93,8

96,1

97,9

+

1,6

Smör Butter

0,8

103,7

104,3

103,5

104,2

104,9

103,7

107,4

+

3,5

Ost Cheese

10,5

101,5

102,8

104,3

102,0

103,0

104,5

109,4

+

4,8

Glass Ice cream

3,5

99,3

99,2

98,2

100,4

99,6

98,5

99,1

+

0,9

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

99,8

101,0

102,3

100,3

101,4

102,8

107,3

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

95,0

93,7

97,8

95,2

91,1

97,5

101,4

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

83,6

85,1

92,2

85,5

87,7

95,2

94,2

-

0,4

Griskött Pig meat

4,5

83,6

87,1

98,4

84,5

88,4

101,2

102,0

+

1,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,1

93,4

94,7

93,7

94,4

95,5

97,1

+

1,6

Annat kött Other meat

1,2

102,3

104,4

111,1

100,8

103,8

112,7

120,9

+

7,2

Kött Meat

12,4

85,4

87,5

94,1

86,4

88,9

96,3

97,9

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

93,2

94,0

97,9

93,0

94,3

99,8

100,9

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

89,3

90,5

95,3

89,7

91,2

97,3

98,9

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

93,9

95,1

98,3

94,4

95,5

99,6

102,3

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,9

95,4

97,8

94,6

95,6

98,6

101,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.