Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-länderna och EU totalt.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Mars

2000

Mars

2001

Mars

2002

Mars

Föränd-
ring, %
Mars 01-
Mars 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,6

105,6

109,6

101,0

104,2

110,5

111,3

+

0,7

Belgien Belgium

101,2

107,2

109,4

99,3

104,7

108,9

109,8

+

0,8

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

99,7

101,0

111,0

113,2

+

2,0

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

100,0

104,9

110,0

110,4

+

0,4

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

113,4

118,9

123,2

125,6

+

1,9

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

104,5

110,1

115,0

114,6

-

0,3

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

102,0

105,0

108,9

109,6

+

0,6

Irland Ireland

103,0

108,9

113,9

102,8

108,1

114,8

116,7

+

1,7

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

100,7

102,4

109,3

110,1

+

0,7

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

107,6

111,7

118,0

117,4

-

0,5

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

101,5

105,5

114,7

117,2

+

2,2

Österrike Austria

101,5

104,6

106,9

101,2

103,6

105,9

106,3

+

0,4

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

98,5

97,0

117,8

120,6

+

2,4

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

102,4

106,9

111,0

111,4

+

0,4

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,8

104,3

107,1

113,5

116,9

+

3,0

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

97,4

95,1

94,7

102,6

103,1

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.