Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-länderna och EU totalt.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Mars

2000

Mars

2001

Mars

2002

Mars

Föränd-
ring, %
Mars 01-
Mars 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

99,2

96,9

103,8

105,6

+

1,7

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,6

102,8

94,8

110,0

102,4

-

6,9

Danmark Denmark

87,4

97,0

104,3

84,9

92,6

109,3

99,6

-

8,9

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

93,2

94,1

102,8

99,8

-

18,7

Grekland Greece

108,9

113,1

120,5

112,5

116,4

119,9

135,6

+

13,1

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

106,5

101,5

105,5

110,4

+

4,6

Frankrike France

96,6

98,2

101,7

99,0

96,9

101,4

100,7

-

0,7

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

86,1

88,3

95,9

93,2

-

2,8

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

101,6

100,0

105,2

107,5

+

2,2

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

94,0

93,8

94,0

103,4

+

10,0

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

113,0

104,1

116,0

122,8

+

5,9

Österrike Austria

91,0

97,3

103,6

85,1

87,5

98,2

100,2

+

2,0

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

108,3

106,0

129,6

113,9

-

12,1

Finland Finland

93,3

97,3

101,8

82,5

94,6

97,0

102,3

+

5,5

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,5

93,4

88,4

95,6

93,8

-

1,9

Storbritannien United Kingdom

74,6

73,1

78,9

81,4

74,5

79,7

81,0

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.