Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999
Juli

2000
Juli

2001
Juli

2002
Juli

Föränd-
ring, %
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

94,2

98,2

107,3

95,1

99,2

107,1

111,2

+

3,8

Svin Pigs

90,7

95,2

107,6

90,8

96,5

107,3

110,9

+

3,4

Fjäderfä Poultry

91,6

92,3

101,7

92,0

93,7

101,7

108,6

+

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

102,1

101,1

106,8

102,8

100,7

107,8

110,3

+

2,3

Insektsmedel Insecticides

91,2

87,6

92,9

90,1

86,9

93,9

98,1

+

4,5

Ogräsmedel Herbicides

83,1

78,5

77,2

80,6

77,9

76,9

75,2

-

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

85,4

88,6

109,8

88,8

88,2

115,5

107,8

-

6,7

Sammansatta Compounds

95,9

99,0

111,9

96,8

99,8

115,6

110,3

-

4,6