Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Aug

2000

Aug

2001

Aug

2002

Aug

Föränd-
ring, %
Aug 01-

Aug 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

104,5

108,6

114,9

104,9

108,8

116,0

116,9

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

91,3

89,9

94,4

93,0

92,4

92,4

89,2

-

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,0

102,5

107,7

102,2

102,5

108,2

111,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

94,9

95,4

97,8

94,9

95,8

98,7

101,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,3

102,4

104,8

101,1

102,1

105,0

106,9

+

2,0

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,0

102,9

105,4

101,8

102,6

105,6

107,4

+

1,9

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

95,9

98,6

95,8

96,1

99,4

102,1

+

3,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

97,2

96,4

99,7

97,0

96,5

100,5

103,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1