Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Aug

2000


Aug

2001


Aug

2002


Aug

Föränd-

ring, %
Aug 01-
Aug 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

84,8

78,2

83,2

83,1

75,3

82,0

75,4

-

8,0

Korn Barley

4,2

83,5

75,8

80,0

82,1

74,8

82,1

72,1

-

12,2

Havre Oats

2,4

86,7

79,3

87,7

84,9

77,8

82,9

74,8

-

9,8

Råg Rye

0,6

88,6

79,1

82,4

88,4

79,4

82,7

76,1

-

8,1

Rågvete Triticale

0,5

81,1

75,1

86,3

81,0

75,9

82,3

78,3

-

4,8

Spannmål Cereals

12,6

84,8

77,5

83,1

83,3

75,8

82,3

74,4

-

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

110,3

54,4

77,4

110,0

47,5

75,3

64,2

-

14,7

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,9

99,9

111,0

106,7

101,9

99,9

111,0

+

11,2

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

89,7

87,6

96,5

95,9

89,7

87,6

96,5

+

10,1

Rotfrukter Root crops

7,9

105,3

76,8

93,6

107,7

74,4

87,0

87,1

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

90,6

102,6

107,6

97,9

104,2

101,7

106,8

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

86,7

71,9

97,8

68,8

108,1

63,9

75,7

+

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

99,8

100,6

102,7

75,6

76,5

76,4

75,3

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

78,0

91,9

115,8

113,5

76,8

92,9

115,8

+

24,6

Hö och halm Hay and straw

2,7

131,1

125,4

126,9

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

113,8

114,5

123,2

110,6

120,4

105,9

116,7

+

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

95,6

87,5

96,1

92,6

85,2

87,3

86,4

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

82,3

70,8

73,2

85,1

72,1

73,3

73,3

+

0,0

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

73,0

71,0

71,8

75,0

70,8

73,1

68,9

-

5,7

Svin Pigs

14,8

77,0

87,4

102,1

76,0

91,7

103,1

83,0

-

19,5

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

76,8

70,0

71,4

87,1

69,7

68,2

73,1

+

7,1

Fjäderfä Poultry

2,7

90,5

89,9

93,2

90,6

89,9

92,2

98,2

+

6,5

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

99,6

97,1

107,7

107,4

98,6

99,9

+

1,4

Ägg Eggs

2,9

92,3

97,7

104,4

89,3

97,1

105,7

104,9

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

89,0

91,2

93,8

93,2

96,0

95,0

90,7

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

91,3

89,9

94,6

93,0

92,4

92,4

89,2

-

3,4