Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Sep

2000


Sep

2001


Sep

2002


Sep

Föränd-
ring, %
1
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,1

96,2

97,2

99,8

96,7

97,1

99,5

106,1

+

6,5

Mjukt bröd Bread

12,8

107,4

109,8

110,2

107,4

110,2

110,4

113,6

+

2,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

107,7

82,5

123,4

94,0

75,7

107,1

121,2

+

13,2

Socker Sugar

1,2

95,4

92,8

96,3

93,5

92,8

98,6

S

 

 

Margarin Margarine

4,3

110,0

106,8

105,0

110,1

103,9

105,6

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

102,1

102,2

106,8

101,2

101,7

106,1

112,2

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

109,1

110,4

112,6

109,6

111,0

113,8

118,7

+

4,4

Grädde Cream

4,1

105,2

105,5

105,9

105,2

105,9

106,1

S

 

 

Smör Butter

0,7

117,2

117,7

118,0

117,6

118,2

118,0

S

 

 

Ost Cheese

8,9

107,0

107,4

109,4

107,2

106,2

107,7

S

 

 

Glass Ice cream

3,0

101,3

103,7

104,6

100,9

105,3

103,3

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,1

105,6

106,6

108,3

105,9

106,7

108,0

113,7

+

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,4

86,0

95,6

89,7

89,4

97,0

110,1

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

106,4

104,2

110,5

107,6

106,4

110,7

112,8

+

1,9

Griskött Pig meat

4,4

95,5

102,7

118,3

96,9

105,3

120,9

107,0

-

11,4

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

90,8

95,2

97,1

91,1

96,3

98,2

S

 

 

Annat kött Other meat

1,2

104,8

106,8

112,9

107,2

107,0

118,1

S

 

 

Kött Meat

12,1

99,0

102,0

110,7

100,2

104,0

112,7

107,1

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

21,4

99,7

99,4

107,1

99,9

98,8

107,8

111,9

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

99,5

100,1

108,1

100,2

100,4

109,3

109,5

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

101,8

102,6

107,9

102,4

103,0

108,4

111,3

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,0

102,5

107,7

102,2

102,6

107,7

111,7

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.