Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Okt

2000


Okt

2001


Okt

2002


Okt

Föränd-
ring, %
1
Okt 01-
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,8

96,2

97,2

99,8

96,9

97,3

99,6

106,2

+

6,5

Mjukt bröd Bread

13,5

107,4

109,8

110,2

107,2

110,4

110,4

113,7

+

3,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,6

107,7

82,5

123,4

87,5

75,2

120,7

119,0

-

1,4

Socker Sugar

 

95,4

92,8

96,3

92,8

92,8

98,6

S

 

 

Margarin Margarine

 

110,0

106,8

105,0

110,1

103,5

104,7

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,7

102,1

102,2

106,8

100,7

101,8

106,7

112,1

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

15,2

109,1

110,4

112,6

109,6

111,1

113,9

118,7

+

4,3

Grädde Cream

 

105,2

105,5

105,9

105,2

106,1

106,2

S

 

 

Smör Butter

 

117,2

117,7

118,0

117,6

118,4

118,2

S

 

 

Ost Cheese

 

107,0

107,4

109,4

107,2

106,6

113,8

S

 

 

Glass Ice cream

 

101,3

103,7

104,6

99,1

103,1

104,4

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

32,8

105,6

106,6

108,3

105,5

106,5

110,3

113,3

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,4

86,0

95,6

93,7

83,9

97,9

103,6

+

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,5

106,4

104,2

110,5

103,2

103,9

107,2

112,3

+

4,8

Griskött Pig meat

4,5

95,5

102,7

118,3

101,2

104,7

120,0

106,6

-

11,2

Fjäderfäkött Poultry meat

 

90,8

95,2

97,1

90,9

94,7

97,7

S

 

 

Annat kött Other meat

 

104,8

106,8

112,9

107,6

107,1

118,9

S

 

 

Kött Meat

12,7

99,0

102,0

110,7

100,8

102,7

111,4

107,8

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,2

99,7

99,4

107,1

100,0

100,3

108,3

111,1

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

99,5

100,1

108,1

100,5

100,9

109,1

109,3

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,3

101,8

102,6

107,9

102,7

102,9

109,3

110,9

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,0

102,5

107,7

102,1

102,6

108,6

111,5

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.