Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Okt

2000


Okt

2001


Okt

2002


Okt

Föränd-
ring, %
1
Okt 01-
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,7

101,6

103,0

101,4

101,8

104,3

105,0

+

0,9

Mjukt bröd Bread

13,6

94,1

96,1

97,3

94,4

96,2

99,0

101,0

+

2,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

96,5

76,5

81,1

82,6

70,9

84,0

81,6

-

2,6

Socker Sugar

1,4

95,9

95,2

97,6

95,4

95,3

97,6

102,1

+

4,6

Margarin Margarine

4,8

97,9

97,6

96,7

97,8

97,5

96,7

100,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

96,5

95,8

96,7

95,2

95,7

98,2

99,5

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,8

102,5

104,8

101,4

103,4

106,2

111,4

+

4,9

Grädde Cream

3,8

93,7

93,5

94,9

94,3

94,6

96,1

98,9

+

2,6

Smör Butter

0,8

103,7

104,3

103,5

103,9

104,6

102,3

108,1

+

5,7

Ost Cheese

10,5

101,5

102,8

104,3

101,1

103,5

106,9

109,2

+

2,2

Glass Ice cream

3,5

99,3

99,2

98,2

99,2

99,2

98,6

98,1

-

0,3

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

99,8

101,0

102,3

99,9

101,7

104,0

107,3

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

95,0

93,7

97,8

94,2

94,7

100,1

102,0

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

83,6

85,1

92,2

84,7

85,1

92,5

90,5

-

1,6

Griskött Pig meat

4,5

83,6

87,1

98,4

87,4

88,3

100,1

97,4

-

2,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,1

93,4

94,7

93,6

94,0

94,9

96,6

+

1,7

Annat kött Other meat

1,2

102,3

104,4

111,1

105,9

106,0

111,4

119,8

+

7,6

Kött Meat

12,4

85,4

87,5

94,1

87,8

88,2

94,9

94,7

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

93,2

94,0

97,9

93,3

94,9

100,2

100,2

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

89,3

90,5

95,3

90,5

91,3

97,1

97,1

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

93,9

95,1

98,3

94,6

95,9

100,0

101,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,9

95,4

97,8

94,9

95,8

99,4

100,8

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.