Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-länderna och EU totalt.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Juli

2000

Juli

2001

Juli

2002

Juli

Föränd-
ring, %
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,0

105,6

109,5

101,3

106,1

110,3

111,0

+

0,6

Belgien Belgium

101,2

108,2

109,4

100,6

106,9

109,6

109,3

-

0,3

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

99,7

102,5

113,2

112,6

-

0,5

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

100,7

106,5

110,3

109,9

-

0,4

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

114,2

120,0

123,3

126,3

+

2,4

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

104,8

109,7

113,0

114,8

+

1,6

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

102,3

106,2

109,3

109,1

-

0,2

Irland Ireland

103,0

108,9

114,3

104,5

109,9

116,2

117,8

+

1,4

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

98,9

103,6

107,2

108,8

+

1,5

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

108,6

113,8

117,5

119,2

+

1,4

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

102,8

110,9

116,2

119,6

+

2,9

Österrike Austria

101,5

104,6

106,9

101,2

103,8

106,1

106,3

+

0,2

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

91,6

100,2

111,5

107,4

-

3,7

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

102,2

108,2

110,4

110,3

-

0,1

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,9

104,8

108,1

116,0

117,6

+

1,4

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

96,7

94,3

100,2

104,6

104,3

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.