Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Nov

 

2000
Nov

 

2001
Nov

 

20021
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Livecalves

1 551

1 337

1 410

1 306

1 573

1 404

1 380

1 732

1 411

1 611

Mellankalv3 Fattened
calves

2 544

2 321

2 347

2 497

2 182

2 269

2 290

2 210

2 272

2 272

Hanungnöt4 Bullocks

2 349

2 233

2 364

2 173

2 125

2 178

2 106

2 086

2 050

2 055

Ko5 Cows

1 812

1 809

1 905

1 658

1 645

1 693

1 565

1 635

1 590

1 627

Slaktsvin6 Pigs for
slaughter

1 225

1 323

1 116

1 061

1 210

1 429

1 226

1 305

1 455

1 241

Får7 Sheep

1 390

1 432

1 320

874

1 025

1 108

859

1 025

1 150

1 070

Lamm8 Lambs

2 766

3 132

3 024

2 920

2 828

2 854

2 409

2 251

2 700

2 829

Slaktkyckling9 Broiler

..

678

685

668

663

686

664

663

724

695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

312

306

305

306

306

300

306

315

308

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

741

782

827

752

784

851

787

834

854

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1         I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2         Tjurkalv, fritt gård. Bull, ex-farm.

3         Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

4         Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5         Fritt gård, vikt 260 kg, klass 0, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

6         Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 % including bonuses and final price adjustments.

7         Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of the monthly prices.

8         Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9         Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10     Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11     Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).