Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Nov

2000


Nov

2001


Nov

2002


Nov

Föränd-
ring, %
1
Nov 01-
Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,8

96,2

97,2

99,8

96,9

97,4

102,7

106,6

+

3,8

Mjukt bröd Bread

13,5

107,4

109,8

110,2

107,9

110,1

110,5

113,6

+

2,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,6

107,7

82,5

123,4

82,5

84,7

130,7

125,9

-

3,7

Socker Sugar

 

95,4

92,8

96,3

92,8

92,8

105,4

S

 

 

Margarin Margarine

 

110,0

106,8

105,0

110,1

104,2

105,1

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,7

102,1

102,2

106,8

100,7

102,2

108,8

112,6

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

15,2

109,1

110,4

112,6

109,6

111,1

113,9

118,7

+

4,3

Grädde Cream

 

105,2

105,5

105,9

105,2

105,7

105,8

S

 

 

Smör Butter

 

117,2

117,7

118,0

117,6

117,7

118,0

S

 

 

Ost Cheese

 

107,0

107,4

109,4

106,6

106,7

113,3

S

 

 

Glass Ice cream

 

101,3

103,7

104,6

95,7

102,8

107,6

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

32,8

105,6

106,6

108,3

104,7

106,5

110,5

113,4

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,4

86,0

95,6

89,7

92,1

96,4

106,7

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,5

106,4

104,2

110,5

103,5

103,4

106,9

110,9

+

3,8

Griskött Pig meat

4,6

95,5

102,7

118,3

105,3

106,7

119,1

106,3

-

10,7

Fjäderfäkött Poultry meat

 

90,8

95,2

97,1

91,1

94,0

99,7

S

 

 

Annat kött Other meat

 

104,8

106,8

112,9

106,5

107,1

121,8

S

 

 

Kött Meat

12,7

99,0

102,0

110,7

102,8

103,1

111,9

107,3

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,2

99,7

99,4

107,1

100,5

101,5

110,1

111,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

99,5

100,1

108,1

101,8

101,8

110,5

109,3

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,3

101,8

102,6

107,9

102,8

103,7

110,1

111,1

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,0

102,5

107,7

102,2

103,3

109,8

111,7

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.