Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Sep

2000

Sep

2001

Sep

2002

Sep

Föränd-
ring, %
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

93,1

96,2

101,6

98,8

-

2,8

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,6

87,2

97,8

104,3

100,9

-

3,3

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,1

88,6

96,9

101,7

90,4

-

11,1

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

91,0

97,4

102,9

94,6

-

8,1

Grekland Greece

108,9

113,1

120,3

108,4

110,1

118,5

124,6

+

5,1

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

92,4

95,8

95,1

90,6

-

4,7

Frankrike France

96,6

98,2

101,6

96,2

97,9

101,5

99,3

-

2,2

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

83,7

92,4

93,1

89,0

-

4,4

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

98,1

99,0

106,7

108,8

+

2,0

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

96,2

98,7

101,2

98,4

-

2,8

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

96,8

108,5

115,4

110,5

-

4,2

Österrike Austria

91,0

97,3

103,6

85,4

88,7

94,9

94,7

-

0,2

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

102,0

103,7

107,7

106,3

-

1,3

Finland Finland

93,3

97,3

101,8

82,1

99,0

104,8

98,2

-

6,3

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

93,2

92,7

95,3

91,9

-

3,6

Storbritannien United Kingdom

74,8

73,5

79,2

73,7

74,0

80,0

74,8

-

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.