Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 02-
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

96,3

105,7

105,6

112,2

95,8

106,3

106,0

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

149,3

154,5

154,6

140,9

150,5

149,5

176,5

+

18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

94,0

111,4

105,0

85,9

108,6

107,4

100,7

-

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

83,5

84,1

83,8

86,1

83,1

84,3

83,7

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

94,4

103,5

106,6

92,5

98,7

108,6

102,6

-

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

122,5

128,3

135,9

120,1

126,7

130,3

141,8

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

106,7

109,1

111,8

104,3

108,0

109,8

113,3

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

110,8

116,3

120,5

110,5

112,8

121,6

122,6

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

114,2

115,7

119,1

112,9

114,5

116,8

121,5

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

108,9

116,0

118,0

106,8

112,5

117,1

120,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

108,4

111,8

116,1

108,2

110,3

115,3

118,8

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

105,1

107,6

110,1

103,0

106,5

108,4

111,7

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

107,7

110,9

114,8

107,1

109,5

113,8

117,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

114,9

117,3

106,8

111,8

116,4

119,7

+

2,8