Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 02 -
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,2

101,6

103,0

104,9

101,5

101,9

104,4

104,5

+

0,4

Mjukt bröd Bread

15,8

96,1

97,3

100,4

94,3

95,5

99,1

101,1

+

2,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

76,5

81,1

85,4

81,5

71,4

88,5

81,2

-

8,3

Socker Sugar

1,2

95,2

97,6

101,3

95,2

95,4

100,5

101,8

+

1,4

Margarin Margarine

4,5

97,6

96,7

100,0

98,2

96,1

97,7

100,6

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

36,8

95,8

96,7

99,3

95,4

94,4

98,5

99,3

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,2

102,5

104,8

110,3

101,5

103,4

106,4

111,9

+

5,2

Grädde Cream

3,6

93,5

94,9

98,0

93,9

94,9

96,7

92,6

-

4,3

Smör Butter

1,0

104,3

103,5

107,1

104,5

104,0

103,5

102,6

+

4,5

Ost Cheese

10,2

102,8

104,3

108,6

101,0

102,5

106,8

109,1

+

2,5

Glass Ice cream

3,4

99,2

98,2

98,4

99,2

98,6

98,7

98,5

+

0,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

101,0

102,3

106,5

100,0

101,3

104,1

106,5

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

94,7

95,2

100,1

102,5

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

3,8

85,1

92,2

91,9

83,4

85,5

90,9

91,5

+

0,5

Griskött Pig meat

4,8

87,1

98,4

99,2

87,5

89,2

101,0

99,5

-

1,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,7

93,4

94,7

96,9

93,3

93,6

97,1

94,2

-

2,8

Annat kött Other meat

1,1

104,4

111,1

118,2

103,4

106,9

114,9

116,2

+

1,7

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

86,9

88,4

95,9

95,1

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,6

94,0

97,9

100,4

93,0

93,5

100,2

99,7

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

90,5

95,3

97,8

89,6

90,6

97,7

97,0

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,2

95,1

98,3

101,4

94,2

95,2

100,1

101,0

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

94,6

95,1

99,6

100,4

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.