Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999

2000

2001

2002

Föränd-
ring, %

 

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

 

Okt 01 -
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,0

105,6

109,5

101,8

107,8

109,9

106,7

-

2,9

Belgien Belgium

101,2

108,2

109,2

100,6

109,1

109,2

110,4

-

1,1

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

98,7

104,5

113,5

110,1

-

3,0

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

101,5

109,3

109,9

109,7

-

0,4

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

115,0

123,4

123,2

127,5

+

3,5

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

106,2

113,0

113,5

115,8

+

2,0

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

102,7

108,1

109,1

109,4

+

0,3

Irland Ireland

103,0

108,9

114,3

105,2

113,0

116,2

118,2

+

1,7

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

100,7

106,5

108,1

108,8

+

0,6

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

110,1

115,9

117,9

118,8

+

0,8

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

101,9

110,8

115,6

117,6

+

1,7

Österrike Austria

101,5

104,6

106,9

101,3

106,1

105,5

105,5

±

0,0

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

93,6

99,9

108,3

..

 

-

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

102,1

111,0

109,7

110,9

+

1,1

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,9

104,5

110,2

115,6

117,1

+

1,3

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

96,7

94,6

97,2

101,3

98,8

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.