Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).

1995 = 100

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 02-
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

98,2

107,3

110,0

95,1

102,0

111,3

104,9

-

5,8

Svin Pigs

95,2

107,6

111,2

91,8

103,7

113,6

106,5

-

6,2

Fjäderfä Poultry

92,3

101,7

107,4

90,6

95,5

107,6

103,8

-

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

106,8

109,9

103,4

100,8

108,0

110,2

+

2,0

Insektsmedel Insecticides

87,6

92,9

97,4

90,7

87,1

94,0

98,1

+

4,4

Ogräsmedel Herbicides

78,5

77,2

75,5

81,1

78,1

77,0

75,2

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

88,6

109,8

101,3

78,7

107,0

105,4

96,6

-

8,4

Sammansatta Compounds

99,0

111,9

108,0

93,2

109,1

108,2

104,1

-

3,8