Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

 

 

 


Febr


Febr


Febr


Febr

Febr 02-
Febr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,3

106,6

113,0

116,5

120,0

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

91,8

88,4

94,1

95,1

92,3

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

102,2

105,4

110,2

112,1

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

95,2

95,5

99,8

100,7

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

101,7

103,1

105,8

109,3

+

3,4

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

102,2

103,8

106,2

110,0

+

3,6

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

95,9

96,0

101,9

102,1

+

0,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

96,9

96,7

104,3

103,4

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1