Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999

2000

2001

2002

Föränd-
ring, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 01-
Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

94,7

101,1

102,6

99,6

-

2,9

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,8

90,3

105,0

100,6

95,5

-

5,1

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,1

89,6

100,7

100,4

91,0

-

9,4

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

91,3

99,9

100,8

94,8

-

6,0

Grekland Greece

108,9

113,1

120,3

109,9

110,9

122,3

126,1

+

3,1

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

92,5

98,0

103,0

97,4

-

5,4

Frankrike France

96,6

98,2

101,6

97,6

99,9

101,5

97,9

-

3,5

Irland Ireland

85,2

90,6

94,8

83,8

91,8

93,1

88,1

-

5,4

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

100,0

101,4

106,7

109,1

+

2,2

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

98,1

100,3

101,5

98,4

-

3,1

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

103,2

120,7

118,1

112,7

-

4,6

Österrike Austria

91,0

97,1

103,4

83,2

89,9

93,5

92,0

-

1,6

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

98,3

107,6

102,9

104,2

+

1,3

Finland Finland

92,2

96,9

101,9

84,8

100,1

107,3

99,9

-

6,9

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

91,6

93,9

95,2

92,3

-

3,0

Storbritannien United Kingdom

74,5

73,1

78,5

73,5

75,8

80,4

75,9

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.