Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg).

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2000

2001

2002

20031

 

 

 

 

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Livecalves

1 337

1 410

1 306

1 573

1 404

1 595

1 489

1 395

1 568

1 621

Mellankalv3 Fattened
calves

2 321

2 347

2 497

2 182

2 269

2 276

2 260

2 272

2 272

2 372

Hanungnöt4 Bullocks

2 233

2 364

2 173

2 125

2 178

2 095

2 161

2 283

2 075

2 239

Ko5 Cows

1 809

1 905

1 658

1 645

1 693

1 609

1 650

1 737

1 590

1 655

Slaktsvin6 Pigs for
slaughter

1 323

1 116

1 061

1 210

1 429

1 260

1 100

1 475

1 315

1 151

Får7 Sheep

1 432

1 320

874

1 025

1 108

1 286

1 025

1 100

1 503

1 489

Lamm8 Lambs

3 132

3 024

2 920

2 828

2 854

3 049

3 025

2 900

3 204

3 297

Slaktkyckling9 Broiler

678

685

668

663

686

716

663

671

724

686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

306

305

306

306

301

305

283

294

298

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

782

827

752

784

851

866

772

875

866

896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1         I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2         Tjurkalv, fritt gård. Bull, ex-farm.

3         Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

4         Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5         Fritt gård, vikt 260 kg, klass 0, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

6         Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 % including bonuses and final price adjustments.

7         Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of the monthly prices.

8         Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9         Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10     Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11     Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).