Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 02-Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,1

99,0

105,3

105,8

+

0,4

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

108,8

109,4

112,5

115,4

+

2,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

78,0

119,6

130,7

128,5

-

1,7

Socker Sugar

 

92,8

96,3

S

92,8

92,8

S

S

 

 

Margarin Margarine

 

106,8

105,0

S

110,1

105,0

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

102,0

105,9

111,7

113,7

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

109,6

111,2

116,5

124,0

+

6,4

Grädde Cream

 

105,5

105,9

S

105,1

105,8

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,6

118,1

S

126,2

+

0,9

Ost Cheese

 

107,4

109,4

S

106,9

108,2

S

S

 

 

Glass Ice cream

 

103,7

104,6

S

104,9

103,5

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,2

107,2

113,2

118,5

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

79,4

91,0

107,0

111,7

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

102,6

113,1

110,6

112,1

+

1,4

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

100,2

116,1

112,2

100,7

-

10,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

93,3

95,9

S

96,7

-

2,1

Annat kött Other meat

 

106,8

112,9

S

108,2

107,4

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

100,4

109,7

109,6

105,1

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

98,7

103,2

109,7

110,0

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

99,0

105,3

109,3

107,6

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

101,5

105,7

110,9

112,7

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

101,8

105,9

111,3

113,2

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.