Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 02-
Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

98,2

107,3

110,0

95,9

104,7

112,0

105,1

-

6,2

Svin Pigs

95,2

107,6

111,2

93,1

104,1

113,7

107,4

-

5,5

Fjäderfä Poultry

92,3

101,7

107,4

91,7

97,8

108,0

103,7

-

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

106,8

109,9

100,7

108,0

110,3

106,5

-

3,4

Insektsmedel Insecticides

87,6

92,9

97,4

86,9

94,0

98,1

93,9

-

4,3

Ogräsmedel Herbicides

78,5

77,2

75,5

77,9

77,0

75,2

77,7

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

88,6

109,8

101,3

80,9

112,8

107,5

103,3

-

3,9

Sammansatta Compounds

99,0

111,9

108,0

95,5

114,7

111,9

111,6

-

0,3