Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Diff, %

 

 

 

 


Apr


Apr


Apr


Apr

Apr 02-
Apr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,2

107,5

114,6

117,9

120,5

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

92,2

88,3

93,2

93,4

91,0

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

101,9

107,3

111,7

112,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

94,9

96,5

100,6

100,9

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

102,1

104,8

107,1

109,4

+

2,3

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

102,6

105,4

107,6

110,1

+

2,4

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

96,0

98,0

102,5

102,4

+

0,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

97,4

100,3

104,6

103,9

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1