Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 02-Apr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

82,9

79,7

84,0

81,0

-

3,6

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

81,8

81,8

81,8

76,9

-

6,0

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

86,4

82,8

82,8

74,4

-

10,2

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

89,8

82,7

84,3

84,6

+

0,3

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

81,8

82,1

90,1

82,6

-

8,4

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

83,5

81,2

83,3

78,6

-

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

53,5

71,8

78,5

64,1

-

18,4

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

118,9

+

7,1

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

77,4

86,1

94,2

90,3

-

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,2

123,2

123,4

96,8

84,0

-

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

114,9

62,4

105,7

100,5

-

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

105,2

106,9

108,2

108,4

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

118,5

122,7

+

3,6

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

98,7

125,7

114,2

119,0

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,0

92,2

95,3

94,9

91,1

-

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

73,8

73,3

74,0

79,1

+

6,9

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

71,0

74,8

68,6

76,1

+

10,9

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

80,7

101,6

94,7

77,7

-

17,9

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

85,8

79,0

90,5

92,0

+

1,7

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

91,0

98,2

93,0

-

5,3

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

97,5

99,5

92,9

93,1

98,3

100,3

+

2,1

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

98,1

108,0

108,5

109,2

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

86,4

92,2

92,6

91,0

-

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

88,3

93,2

93,4

91,0

-

2,5