Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 02-Apr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,4

98,9

105,7

105,6

-

0,2

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

109,0

110,4

113,3

116,0

+

2,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

78,1

120,6

130,7

128,5

-

1,7

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

92,8

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

110,1

105,0

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

102,2

106,2

112,3

113,9

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

109,6

111,1

118,5

124,1

+

4,7

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,1

105,7

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,6

118,0

S

125,8

+

0,7

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

107,2

107,8

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

102,5

105,0

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,0

107,3

114,3

117,6

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

85,8

97,9

101,1

111,6

+

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

103,1

114,0

110,6

114,0

+

3,1

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

98,0

120,4

112,0

99,9

-

10,9

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

98,1

95,4

S

94,9

-

2,9

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

107,7

108,6

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

100,5

111,3

109,4

105,0

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

98,1

107,2

109,7

107,7

-

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

98,8

108,4

109,1

106,2

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

101,6

107,6

111,2

111,5

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

101,9

107,3

111,7

112,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.