Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Diff, %

 

 

 

 


Juli


Juli


Juli


Juli

Juli 02-
Juli 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,2

108,1

116,0

117,6

119,0

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

92,2

91,7

92,9

90,2

89,6

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

102,4

108,3

111,8

113,5

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products1

95,4

97,8

100,6

95,6

98,6

101,2

102,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

102,0

104,8

106,9

108,6

+

1,8

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

102,6

105,3

107,3

109,2

+

1,8

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

96,2

99,3

101,9

102,4

+

0,8

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

97,0

100,3

102,7

102,5

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1          

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. Momsändringen den 1 januari 1996 med - 7,4 % påverkar därför endast KPI-J och KPI. When comparising the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices. The change of VAT in January 1996 with - 7,4 % does therefore only influence KPI-J and CPI.