Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 02-Juli 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,0

99,5

105,7

106,3

+

0,5

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

110,4

110,5

113,2

117,3

+

3,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

76,6

103,7

118,6

146,2

+

23,2

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

92,8

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

103,9

105,3

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

101,8

105,7

111,7

115,4

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

111,0

113,6

118,7

124,2

+

4,6

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,6

105,9

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,3

118,1

S

126,3

+

1,1

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

107,2

108,6

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

102,5

105,8

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,6

108,6

114,2

118,6

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

85,5

99,3

102,1

110,4

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

104,6

111,9

112,1

114,9

+

2,4

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

103,4

121,9

109,6

101,4

-

7,5

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

97,2

99,0

S

93,9

-

3,9

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

106,9

122,6

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

102,8

114,2

109,2

105,6

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

99,0

109,1

111,9

108,1

-

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

100,2

110,6

110,3

106,8

-

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

102,6

109,4

111,7

112,2

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,4

108,3

111,8

113,5

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.