Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 02-
Sep 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

98,2

107,3

109,9

99,2

110,3

108,5

101,3

-

6,6

Svin Pigs

95,2

107,6

111,0

96,1

110,8

108,6

102,1

-

6,0

Fjäderfä Poultry

92,3

101,7

107,2

92,4

104,8

106,9

100,9

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

106,8

109,8

100,7

108,0

110,1

106,4

-

3,4

Insektsmedel Insecticides

87,6

92,9

97,3

86,9

94,0

98,0

93,8

-

4,3

Ogräsmedel Herbicides

78,5

77,2

75,4

77,9

77,0

75,1

77,6

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

88,6

109,8

101,2

91,5

100,6

90,5

99,7

+

10,2

Sammansatta Compounds

99,0

111,9

107,9

94,5

105,6

108,2

104,2

-

3,7