Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 02-Nov 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

78,6

86,3

80,3

92,4

+

15,1

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

77,2

82,2

75,8

88,9

+

17,3

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

78,8

95,4

84,6

66,5

-

21,3

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

80,6

85,7

81,5

80,6

-

1,0

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

77,6

89,2

80,6

96,3

+

19,5

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

78,2

86,8

79,7

85,9

+

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

61,5

81,2

60,0

96,4

+

60,8

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

109,1

101,5

111,0

109,1

106,8

-

2,1

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

87,6

96,5

92,0

91,3

-

0,8

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,8

81,0

95,5

83,9

100,8

+

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,4

131,4

113,5

115,8

114,2

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

66,7

111,1

122,8

98,5

-

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

95,9

98,8

98,9

99,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

91,8

116,5

123,6

132,0

+

6,8

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

141,5

112,2

117,2

121,1

+

3,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

125,3

113,6

119,3

124,7

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,2

92,6

97,4

93,3

99,4

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

72,1

73,3

74,0

77,9

+

5,3

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

70,0

67,3

69,0

59,0

-

14,4

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

94,4

103,8

89,1

78,9

-

11,5

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

59,5

70,1

73,5

73,2

-

0,5

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

98,2

94,3

88,7

-

5,9

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

102,6

99,8

100,6

98,6

-

2,0

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

102,4

104,9

105,6

108,2

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

94,3

95,0

92,3

87,2

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

93,7

95,8

92,6

91,3

-

1,5