Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 02-Nov 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,2

101,6

103,0

104,9

101,5

104,5

104,8

104,4

-

0,2

Mjukt bröd Bread

15,8

96,1

97,3

100,4

96,4

99,0

101,3

101,1

+

0,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

76,5

81,1

85,4

73,2

87,1

82,6

99,2

+

20,1

Socker Sugar

1,2

95,2

97,6

101,3

95,6

100,3

101,7

100,9

-

0,7

Margarin Margarine

4,5

97,6

96,7

100,0

97,5

96,5

100,3

101,9

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

36,8

95,8

96,7

99,3

95,7

98,6

99,5

100,5

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,2

102,5

104,8

110,3

103,3

106,2

111,5

116,8

+

4,7

Grädde Cream

3,6

93,5

94,9

98,0

92,8

95,7

98,9

101,9

+

3,1

Smör Butter

1,0

104,3

103,5

107,1

104,3

103,5

107,2

104,9

+

3,3

Ost Cheese

10,2

102,8

104,3

108,6

103,1

107,9

108,8

110,6

+

1,9

Glass Ice cream

3,4

99,2

98,2

98,4

97,8

97,5

98,6

98,7

+

0,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

101,0

102,3

106,5

101,2

104,1

107,2

110,3

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

93,0

100,5

100,8

105,2

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

3,8

85,1

92,2

91,9

84,6

92,7

91,4

92,2

+

0,8

Griskött Pig meat

4,8

87,1

98,4

99,2

87,9

100,3

97,4

96,6

-

0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

2,7

93,4

94,7

96,9

93,1

96,4

94,5

94,0

-

0,4

Annat kött Other meat

1,1

104,4

111,1

118,2

102,1

112,6

120,5

116,2

-

3,1

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

87,3

95,4

94,7

94,2

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,6

94,0

97,9

100,4

94,0

100,8

99,8

99,7

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

90,5

95,3

97,8

90,4

97,7

96,9

96,7

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,2

95,1

98,3

101,4

95,0

100,4

101,3

102,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

95,4

99,8

100,6

101,9

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. Momsändringen den 1 januari 1996 med - 7,4 % påverkar därför endast KPI-J och KPI. When comparising the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices. The change of VAT in January 1996 with - 7,4 % does therefore only influence KPI-J and CPI.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.