Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Diff, %

 

 

 

 


Dec


Dec


Dec


Dec

Dec 02-
Dec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

114,9

117,2

119,8

111,2

115,3

117,9

121,2

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

94,7

92,2

91,2

93,8

95,4

92,4

91,0

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

107,7

111,4

112,7

103,9

109,6

111,7

112,8

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products1

97,8

100,6

101,5

95,7

99,6

100,6

101,9

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

104,8

107,1

109,2

103,0

105,8

108,0

109,3

+

1,4

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

105,4

107,6

109,8

103,6

106,2

108,6

110,0

+

1,4

Livsmedel, totalt Food, total

98,6

101,9

102,2

95,8

100,3

100,6

101,8

+

1,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

99,7

103,4

102,9

95,9

101,3

100,8

101,8

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. Momsändringen den 1 januari 1996 med - 7,4 % påverkar därför endast KPI-J och KPI. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices. The change of VAT in January 1996 with - 7,4 % does therefore only influence KPI-J and CPI.