Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 02-
Dec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

105,7

105,6

109,2

95,8

106,5

106,0

110,0

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

154,5

154,6

166,7

158,4

146,2

165,3

165,2

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

111,4

104,9

108,9

106,1

107,1

99,3

112,2

+

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

84,1

83,7

84,3

82,9

84,3

83,6

84,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

103,5

106,5

101,1

95,5

108,1

103,0

103,7

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

128,3

135,9

145,1

125,7

130,0

140,2

148,3

+

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

109,1

111,8

114,4

107,9

109,5

112,8

114,6

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

116,3

120,5

125,0

112,4

121,0

122,1

127,9

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

115,7

119,1

122,5

113,7

114,7

119,5

122,7

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

116,0

117,9

120,3

111,9

116,1

118,3

121,7

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

111,8

116,1

119,6

109,0

113,8

117,8

120,8

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

107,6

110,1

112,5

106,4

108,0

111,1

112,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

110,9

114,8

118,1

108,4

112,6

116,4

119,0

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

114,9

117,2

119,8

111,2

115,3

117,9

121,2

+

2,8