Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 02-Dec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

83,2

79,1

81,9

79,5

86,8

80,8

92,9

+

15,1

Korn Barley

4,2

80,0

76,3

77,9

79,2

82,8

76,3

89,6

+

17,4

Havre Oats

2,4

87,7

83,7

69,5

79,5

96,0

85,1

67,2

-

21,0

Råg Rye

0,6

82,4

77,5

79,9

80,2

86,3

82,0

81,3

-

0,8

Rågvete Triticale

0,5

86,3

80,0

84,5

79,2

89,8

81,1

97,1

+

19,8

Spannmål Cereals

12,6

83,1

79,0

78,2

79,4

87,3

80,2

86,5

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

77,4

70,0

75,0

63,6

81,8

60,3

96,4

+

59,8

Sockerbetor Sugar beet

3,5

111,0

109,1

106,8

101,5

111,0

109,1

106,8

-

2,1

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

96,5

92,0

91,3

87,6

96,5

92,0

91,3

-

0,8

Rotfrukter Root crops

7,9

93,6

88,8

90,2

82,0

95,8

84,1

100,8

+

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

107,6

106,4

108,7

146,8

126,9

129,4

127,7

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

97,8

80,1

113,6

62,0

110,3

104,8

101,3

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

102,7

104,6

105,2

88,4

87,1

91,2

89,8

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

115,8

120,5

126,7

92,9

117,0

124,3

132,6

+

6,7

Hö och halm Hay and straw

2,7

126,9

114,7

119,2

141,5

112,2

117,2

121,1

+

3,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

123,2

116,6

121,6

125,7

113,8

119,5

124,9

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

96,1

92,2

94,2

94,2

97,8

93,7

100,2

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

73,2

74,1

76,8

72,1

73,3

75,7

71,8

-

5,1

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,8

69,4

68,5

73,0

67,3

67,6

58,0

-

14,2

Svin Pigs

14,8

102,1

90,5

78,6

95,5

101,6

89,1

77,4

-

13,2

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

71,4

76,8

79,1

66,9

75,5

73,5

73,2

-

0,5

Fjäderfä Poultry

2,7

93,2

96,9

90,9

89,9

98,2

93,0

88,9

-

4,4

Mjölk Milk

33,8

97,5

99,5

100,3

99,9

99,1

99,9

97,9

-

2,0

Ägg Eggs

2,9

104,4

106,4

109,0

101,8

106,1

108,4

110,7

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

94,0

92,2

89,7

93,7

94,2

91,8

86,4

-

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,7

92,2

91,2

93,8

95,4

92,4

91,0

-

1,5