Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 02-Dec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

99,8

105,7

106,0

97,4

103,2

106,5

106,1

-

0,5

Mjukt bröd Bread

15,6

110,2

113,2

116,8

110,3

110,6

113,8

118,3

+

3,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

123,4

125,7

129,6

122,3

130,7

125,9

125,9

+

0,0

Socker Sugar

S

96,3

S

S

92,8

105,4

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

105,0

S

S

100,8

105,5

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

106,8

111,9

114,4

103,4

109,2

112,6

114,9

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

112,6

117,7

123,3

111,1

113,9

118,7

124,0

+

4,4

Grädde Cream

S

105,9

S

S

105,6

105,7

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

118,0

S

125,8

117,9

118,2

S

126,1

+

0,9

Ost Cheese

S

109,4

S

S

106,7

114,6

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

104,6

S

S

107,6

103,2

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

108,3

113,4

117,3

107,1

110,3

113,6

117,6

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

95,6

101,1

109,5

86,6

97,3

99,9

113,0

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

110,5

111,6

113,0

106,0

109,2

112,3

108,1

-

3,7

Griskött Pig meat

4,9

118,3

110,1

102,5

108,1

118,1

106,7

105,2

-

1,4

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

97,1

S

93,6

94,5

101,3

S

92,3

-

5,7

Annat kött Other meat

S

112,9

S

S

101,4

117,8

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

110,7

109,2

105,4

103,9

112,3

108,3

104,7

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

107,1

110,6

108,1

101,7

108,7

111,6

107,4

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

108,1

109,6

106,6

102,2

109,6

109,7

105,9

-

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

107,9

110,9

111,6

104,0

109,6

111,1

111,4

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

107,7

111,4

112,7

103,9

109,6

111,7

112,8

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.