Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 02-
Nov 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

96,7

101,6

98,9

101,1

102,6

99,6

..

 

-

Belgien Belgium

99,4

101,8

94,2

105,0

100,6

95,2

..

 

-

Danmark Denmark

97,3

104,3

94,8

100,7

100,4

91,0

91,0

±

0,0

Tyskland Germany

95,4

101,0

94,7

99,9

100,8

94,8

97,4

+

2,7

Grekland Greece

113,1

120,3

126,7

110,9

122,3

126,1

..

 

-

Spanien Spain

97,5

101,9

98,2

98,0

103,0

97,4

108,4

+

11,3

Frankrike France

98,2

101,6

97,2

99,9

101,5

97,9

106,8

+

9,1

Irland Ireland

90,6

94,7

90,5

91,8

93,1

88,2

88,7

+

0,5

Italien Italy

99,1

104,0

105,4

101,4

106,7

109,1

119,5

+

9,5

Luxemburg Luxembourg

95,7

97,8

95,7

100,3

101,5

98,4

100,1

+

1,7

Nederländerna Netherlands

105,3

111,5

109,2

120,7

118,1

112,7

117,8

+

4,5

Österrike Austria

97,1

103,4

98,1

89,9

93,5

92,0

94,8

+

3,0

Portugal Portugal

103,8

110,5

107,9

107,6

102,9

103,9

105,5

+

1,5

Finland Finland

96,9

101,9

99,7

100,1

107,3

99,9

98,6

-

1,3

Sverige Sweden1

89,9

94,6

92,1

93,9

95,2

92,6

91,3

-

1,4

Storbritannien United Kingdom

72,9

78,5

75,9

75,8

80,4

76,0

86,0

+

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.