Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


1995 = 100


2001


2002


2003


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 02-
Dec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

107,3

109,9

103,6

100,4

111,0

105,4

106,0

+

0,6

Svin Pigs

107,6

111,0

105,0

97,2

112,6

107,0

108,0

+

0,9

Fjäderfä Poultry

101,7

107,2

102,7

92,4

106,4

104,0

104,4

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

106,8

109,8

107,0

100,7

108,0

110,1

106,4

-

3,4

Insektsmedel Insecticides

92,9

97,3

94,5

86,9

94,0

98,0

93,8

-

4,3

Ogräsmedel Herbicides

77,2

75,4

77,2

77,9

77,0

75,1

77,6

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

109,8

101,2

105,6

104,4

105,1

95,3

110,2

+

15,6

Sammansatta Compounds

111,9

107,9

111,4

106,8

108,1

102,7

113,1

+

10,1