Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 03 -Jan 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

102,5

109,0

102,8

115,4

+

12,2

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

103,7

106,8

97,7

111,9

+

14,5

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

101,8

119,6

103,6

80,1

-

22,7

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

102,0

110,1

104,1

97,7

-

6,1

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

105,5

114,0

101,3

121,1

+

19,5

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

102,7

110,7

101,8

107,5

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oilgenious fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

138,3

142,5

145,3

+

2,0

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

115,5

114,5

113,1

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

110,5

89,1

94,4

96,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

110,8

116,8

113,6

109,2

-

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,4

137,2

117,3

148,1

110,1

176,5

+

60,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

94,0

107,8

124,4

110,6

-

11,1

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

113,2

140,2

110,7

162,3

+

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

75,1

114,5

113,8

113,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

106,3

111,9

106,2

112,7

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

107,5

100,1

99,1

90,7

-

8,5

Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

107,4

99,6

98,3

89,9

-

8,6

Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

109,1

111,9

117,0

110,3

-

5,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

104,4

108,8

94,5

83,6

-

11,5

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

105,2

117,1

116,7

119,0

+

1,9

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

100,0

109,2

103,8

102,3

-

1,5

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

95,2

108,2

97,9

69,5

-

29,0

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

104,6

105,7

97,7

88,1

-

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,9

99,8

100,6

97,4

98,5

99,5

97,9

-

1,7

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

94,3

106,9

114,6

119,8

+

4,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

99,0

107,9

96,3

97,1

+

0,9

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

97,2

99,5

100,6

99,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

100,3

102,1

99,3

94,7

-

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT OUTPUT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

102,5

105,7

101,9

101,3

-

0,6