Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 03-
Apr 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,0

103,7

106,9

103,2

102,6

106,8

108,8

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

106,8

107,0

115,1

106,0

108,0

115,9

117,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

118,9

112,0

116,4

122,7

117,7

119,6

125,2

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and pesticides

3,0

100,7

100,5

100,7

100,9

100,5

100,8

101,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

105,0

108,8

112,9

102,1

107,9

111,0

116,3

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

108,1

110,0

106,0

108,2

111,1

106,7

112,3

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

103,5

111,1

118,6

102,6

109,5

118,5

124,3

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

102,3

104,8

107,2

102,5

105,0

107,9

109,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

100,3

102,9

105,6

101,3

102,6

105,5

107,1

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services currently
consumed

79,1

105,6

107,2

109,3

106,0

107,8

109,8

113,3

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

103,1

107,2

110,2

102,7

107,0

109,9

113,4

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

102,3

104,7

107,0

102,6

104,7

107,6

109,0

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural investment

20,9

102,9

106,5

109,4

102,6

106,4

109,3

112,2

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT INPUT TOTAL

100,0

105,1

107,1

109,3

105,3

107,5

109,7

113,1

+

3,1