Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 03-Aug 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,9

101,3

103,3

102,4

101,4

103,7

102,2

102,1

+

0,1

Mjukt bröd Bread

14,2

101,2

104,4

105,3

101,7

104,7

106,2

106,4

+

0,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

105,9

111,6

121,0

107,3

105,5

133,6

122,4

-

8,0

Socker Sugar

1,3

102,5

106,4

106,7

102,7

105,8

106,8

106,3

-

0,5

Margarin Margarine

4,2

99,1

102,5

104,0

100,0

103,0

104,0

104,5

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,6

101,0

103,6

104,3

101,4

103,6

105,3

104,7

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

102,2

107,6

113,2

103,2

108,7

113,7

113,9

+

0,2

Grädde Cream

3,4

101,5

104,8

108,4

102,6

106,2

108,8

108,5

-

0,3

Smör Butter

0,6

99,2

102,7

105,0

98,9

102,9

106,1

106,4

+

0,1

Ost Cheese

10,9

101,5

105,7

107,0

101,3

106,8

107,5

105,7

-

1,4

Glass Ice cream

3,6

99,0

99,2

99,4

100,5

99,3

99,9

100,9

+

1,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

101,3

105,4

108,5

101,9

106,5

109,0

108,6

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

104,4

107,8

110,2

105,2

108,1

110,9

111,7

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

108,1

107,9

109,9

110,7

109,8

111,7

109,9

-

0,9

Griskött Pig meat

5,3

112,9

113,9

112,8

116,9

115,9

115,2

115,8

+

0,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

101,4

103,7

100,5

102,2

104,9

101,0

101,4

+

0,4

Annat kött Other meat

1,3

106,5

113,3

112,9

107,7

112,6

113,9

118,0

+

3,8

Kött Meat

14,4

107,6

109,6

109,0

109,9

111,1

110,7

110,7

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,5

104,1

106,8

105,7

105,5

107,4

106,0

104,9

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

105,3

108,0

107,1

107,0

108,9

107,9

107,4

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,4

103,4

106,6

107,7

104,5

107,6

108,4

108,0

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

105,5

106,5

103,4

106,1

107,3

106,8

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.