Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 03-
Okt 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,0

103,7

107,1

103,2

105,1

108,1

109,7

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

106,8

107,0

115,1

109,0

109,8

113,7

128,6

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

118,9

112,0

116,4

112,1

104,1

114,7

122,3

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

100,5

100,7

100,9

100,5

100,8

101,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

105,0

108,8

112,9

109,1

110,2

113,8

116,6

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

108,1

110,0

106,0

109,3

107,9

103,9

106,7

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

103,5

111,1

118,6

104,6

114,4

119,3

124,6

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

102,3

104,8

107,2

102,6

105,6

107,5

110,9

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

100,3

102,9

105,6

99,4

103,9

105,7

109,7

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

105,6

107,2

109,3

105,7

107,0

108,6

113,8

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

103,1

107,2

110,2

103,8

107,7

111,1

115,9

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

102,3

104,7

107,0

102,6

105,4

107,1

110,6

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

102,9

106,5

109,4

103,5

107,1

110,1

114,5

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

107,1

109,3

105,2

107,0

108,9

114,0

+

4,7