Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 04 -Feb 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

105,0

106,7

110,8

2104,5

2106,3

2110,2

..

 

-

be

Belgien Belgium

2103,1

2103,2

103,5

2102,8

2104,1

2102,6

..

 

-

cy

Cypern Cyprus

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

103,3

101,7

108,4

104,4

101,8

106,8

106,3

-

0,5

dk

Danmark Denmark

107,0

105,7

109,0

108,0

105,8

108,4

109,7

+

1,2

de

Tyskland Germany

103,6

103,9

107,7

103,9

103,6

107,2

..

 

-

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

gr

Grekland Greece

105,0

109,1

117,3

102,9

108,2

113,3

120,5

+

6,4

es

Spanien Spain

103,7

105,1

109,2

102,8

105,2

108,5

..

 

-

fr

Frankrike France

103,6

105,0

109,0

103,6

104,6

107,6

109,8

+

2,0

ie

Irland Ireland

106,2

108,7

112,5

105,1

109,0

111,0

114,8

+

3,4

it

Italien Italy

2105,2

2107,4

2112,6

2106,1

2106,5

2114,0

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

100,4

96,0

92,9

..

103,3

91,2

98,7

+

8,2

lu

Luxemburg Luxembourg

104,8

106,2

106,4

104,8

105,8

105,7

107,8

+

2,0

lv

Lettland Latvia

102,3

106,6

115,2

..

..

117,0

129,1

+

10,3

hu

Ungern Hungary

112,8

119,6

131,3

110,8

116,3

131,4

126,1

-

4,0

mt

Malta Malta

101,7

101,5

102,8

100,9

101,1

101,6

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

107,0

108,9

110,6

2107,7

2109,1

110,1

108,6

-

1,4

at

Österrike Austria

101,6

103,6

107,0

101,5

102,8

107,0

107,5

+

0,5

pl

Polen Poland

109,0

112,3

120,8

..

111,6

115,1

..

 

-

pt

Portugal Portugal

2103,4

2107,6

2112,6

2106,8

2104,6

2109,8

..

 

-

fi

Finland Finland

102,8

104,2

107,1

102,2

104,7

105,0

108,3

+

3,1

se

Sverige Sweden1

107,1

109,3

113,4

106,6

109,3

112,1

114,0

+

1,7

si

Slovenien Slovenia

115,4

120,9

131,7

114,3

119,3

126,9

132,0

+

4,0

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

115,3

107,2

112,1

116,4

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

103,2

105,8

113,2

106,0

103,5

114,2

113,5

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1         Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2         Beräknat av Eurostat. Eurostat estimate.