Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 04-Juli 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,4

103,3

102,4

101,8

104,0

102,3

102,2

99,7

-

2,4

Mjukt bröd Bread

14,4

104,4

105,3

106,0

104,3

105,8

106,4

106,2

-

0,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

111,6

121,0

128,1

105,3

145,0

120,8

97,9

-

19,0

Socker Sugar

1,2

106,4

106,7

106,5

106,4

107,1

106,3

103,9

-

2,3

Margarin Margarine

4,2

102,5

104,0

104,6

102,7

104,4

105,0

102,0

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,2

103,6

104,3

104,7

103,6

105,9

104,7

102,0

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,3

107,6

113,2

113,7

108,6

114,0

113,6

113,2

-

0,4

Grädde Cream

3,4

104,8

108,4

108,7

104,7

108,8

108,2

108,8

+

0,6

Smör Butter

0,7

102,7

105,0

106,1

103,0

105,9

106,3

105,9

-

0,4

Ost Cheese

10,8

105,7

107,0

106,3

106,4

106,5

106,0

104,5

-

1,5

Glass Ice cream

3,4

99,2

99,4

100,6

99,9

98,6

100,7

98,8

-

1,9

Mejeriprodukter
Dairy products

31,6

105,4

108,5

108,8

106,2

108,7

108,6

107,6

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

107,8

110,2

111,5

108,3

110,7

112,0

108,6

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,1

107,9

109,9

108,5

110,4

112,4

110,5

115,8

+

4,9

Griskött Pig meat

3,3

113,9

112,8

113,2

117,1

114,2

114,1

115,9

+

1,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

103,7

100,5

100,9

103,9

101,0

101,4

99,6

-

1,7

Annat kött Other meat

1,2

113,3

112,9

116,2

115,8

112,8

118,3

121,8

+

3,0

Kött Meat

13,4

109,6

109,0

109,1

111,9

110,4

110,3

112,4

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,6

106,8

105,7

104,6

107,2

105,4

104,7

104,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

108,0

107,1

106,5

109,2

107,5

107,1

107,8

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,8

106,6

107,7

107,6

107,6

108,0

107,8

107,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,5

106,5

106,1

107,2

106,6

105,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.