Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 04-Sep 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

96,1

97,3

89,7

89,6

-

0,1

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

95,1

95,8

85,4

87,4

+

2,3

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

102,2

78,5

80,9

87,7

+

8,3

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

94,8

95,3

89,6

96,8

+

8,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

96,9

101,4

92,9

94,5

+

1,7

Spannmål Cereals1

10,6

100,2

97,2

92,7

97,0

93,5

87,2

89,2

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

135,1

133,2

128,7

125,3

-

2,6

Sockerbetor Sugar beets

3,7

109,2

107,0

106,8

109,2

107,0

106,8

110,3

+

3,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,4

113,4

111,2

110,4

112,8

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,4

105,7

114,4

106,9

104,1

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

117,4

106,2

162,4

92,6

-

43,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

128,3

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

104,1

105,0

104,1

104,1

91,6

-

12,0

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

155,1

116,5

106,3

152,7

95,7

-

37,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

121,7

128,9

127,8

126,5

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,2

103,6

104,1

107,6

100,5

-

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

94,8

93,4

85,1

100,3

+

17,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

94,4

92,7

84,7

100,7

+

18,9

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

109,1

95,6

89,2

-

6,6

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

100,5

89,7

100,6

101,0

+

0,4

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

101,6

106,1

104,4

105,9

+

1,4

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

108,3

99,3

102,5

95,8

-

6,5

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

68,3

96,6

87,7

68,3

66,7

-

2,3

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

99,1

92,3

93,5

98,5

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

101,6

102,9

94,8

92,5

-

2,5

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

101,1

109,5

101,7

97,7

-

3,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

103,2

105,9

114,5

114,1

-

0,4

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

102,1

103,5

96,1

93,7

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

100,8

98,7

95,0

95,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

101,8

100,7

99,6

97,5

-

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1     Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är prelininära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.