Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 04-
Nov 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

111,8

105,4

109,0

108,7

103,7

103,8

99,6

-

4,0

Svin Pigs

115,3

109,5

115,4

112,5

109,0

109,2

103,9

-

4,8

Fjäderfä Poultry

117,8

113,9

119,7

116,1

112,8

114,1

111,9

-

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

108,9

106,1

103,9

109,3

105,4

103,6

100,6

-

2,9

Insektsmedel Insecticides

111,0

108,1

113,0

111,8

107,3

114,2

119,3

+

4,4

Ogräsmedel Herbicides

95,9

97,7

99,2

95,5

98,1

99,5

98,5

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

114,2

119,8

129,9

106,1

120,9

135,0

132,0

-

2,2

Sammansatta Compounds

109,6

112,8

118,3

102,8

111,2

121,0

125,8

+

3,9