Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

1. Price Indices in the Food Sector.1

2000 = 100

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Diff, %

 

 

 

 


Dec


Dec


Dec


Dec

Dec 04-
Dec 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

109,3

113,4

115,2

106,6

110,5

113,4

116,1

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

100,6

99,2

97,8

101,8

100,3

96,2

100,7

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 2
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products2

109,9

109,6

109,4

109,0

110,0

110,0

109,7

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)2
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products2

106,5

106,5

105,5

105,5

106,8

105,9

105,2

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)2
Consumer Price Index (CPI) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

106,6

107,0

107,5

105,5

106,8

107,1

108,1

+

0,9

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,7

107,1

107,7

105,5

106,8

107,2

108,2

+

1,0

Livsmedel, totalt Food, total

106,6

106,1

105,4

105,0

106,2

105,1

104,4

-

0,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

106,7

105,7

105,3

104,6

105,5

104,2

103,5

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.