Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

1 941

2 094

2 018

1 832

Stut Bullocks

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 895

1 868

1 731

1 959

Tjur Bulls

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 952

1 961

1 822

2 013

Kviga Heifers

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 766

1 756

1 635

1 888

Ko Cows

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 396

1 363

1 243

1 552

Storboskap Adult cattle

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 730

1 718

1 590

1 831

Svin Pigs

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 102

957

1 012

1 053

Häst Horses

649

716

743

702

669

701

669

594

614

Får Sheep

551

485

399

398

427

460

637

621

663

Lamm Lambs

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

2 244

2 349

2 354

2 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Fr o m år 2003 redovisas endast årstal. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments. From year 2003 only annual figures are reported.