Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 04-Dec 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

101,9

117,5

93,9

91,9

-

2,1

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,5

97,4

110,7

89,1

93,7

+

5,2

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,8

107,7

80,0

81,3

98,7

+

21,3

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

102,3

97,7

92,7

100,4

+

8,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

93,1

100,7

118,7

97,1

98,5

+

1,4

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

90,0

101,9

108,2

90,5

94,2

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

130,6

142,4

145,8

129,3

132,4

+

2,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

109,2

107,0

106,8

110,7

+

3,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

124,6

124,6

109,7

112,9

124,6

124,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,6

114,1

114,5

113,2

110,7

114,4

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

94,4

96,8

108,4

103,5

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

108,7

107,3

114,7

124,5

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

100,8

110,4

176,5

104,4

103,9

-

0,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

105,0

104,1

104,1

91,9

-

11,7

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

102,3

111,0

162,3

106,5

104,7

-

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

115,0

111,8

109,7

119,9

+

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,2

103,1

105,1

112,4

105,0

108,1

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

92,5

80,2

79,8

99, 9

+

25,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

91,8

79,3

79,6

100,3

+

26,1

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

88,3

107,0

100,2

85,3

89,2

+

4,6

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

97,7

102,4

87,1

94,9

103,7

+

9,3

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

115,0

103,0

103,9

106,0

105,9

-

0,1

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

103,8

99,0

100,6

95,5

-

5,1

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

66,2

95,7

69,5

63,6

66,7

+

4,8

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,7

98,5

85,2

88,5

99,5

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,6

94,9

91,9

100,2

98,2

92,5

91,8

-

0,7

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

110,8

112,3

93,4

102,9

+

10,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

96,3

97,1

105,8

129,1

+

22,0

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,2

96,3

93,1

100,9

99,2

93,0

94,0

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,4

94,0

94,6

99,9

93,3

91,1

96,4

+

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,6

99,2

97,8

101,8

100,3

96,2

100,7

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2005 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2005 are preliminary and therefore they can be revised later.